SISTEM ERP
(Finance, Blerje, Shitje dhe Magazine)

 

I lodhur duke menaxhuar biznesin me disa sisteme te ndryshme
dhe pa suportin e duhur? 

Telefono BTech dhe merr zgjidhjen me te mire per sisteme financiare dhe operacionale per biznesin tuja. 

 • SISTEM I PLOTE – Sistemet e Btech jane sisteme qe bazohen ne aplikacionin Microsoft Business Central. Modulet e BTechofrojne gjithçka që biznesit tuaj mund ti nevojitet
 • I CERTIFIKUAR – Përshtatur plotësisht me legjislacionin tatimor shqiptar sipas udhëzimeve tatimore dhe ato teknike qe lidhen me fiskalizimin

 • NE SHQIP – Në mbi 26 gjuhë të ndryshme. Përfshirë edhe gjuhën Shqipe
 • I SIGURT – Siguri maksimale kundër sulmeve kibernetike platformën Cloud
 • FLEKSIBEL – Zbatim i shpejtë. Përshtatet lehtësisht me nevojat e ndryshme biznesit
 • AI & BI – Ky sistem ERP përdor inteligjencën artificiale për lehtësuar përdoruesit dhe ndihmon ne vizualizimin e statistikave dhe grafiqeve interaktive ne kohe reale nepermjet Microsoft Business Inteligence 

 • Nderfaqe interaktive e fokusuar mbi detyrat dhe indikatoret
 • Aksesohet nga kudo ne web, ne Cloud, i sigurte nga sulmet kibernetike
 • Fiskalizimi i faturave nga moduli i shitjeve
 • Version Mobile per Android dhe iOS
 • Aplikacion online/offline per menaxhimin e distribucionit dhe shitjeve
 • E-commerce dhe POS te integruar plotesisht
 • Menaxhim i avancuar i Prodhimit, Magazines, Servisit dhe Projekteve
 • Modul i dedikuar per menaxhimin e Burimeve Njerezore dhe Payroll
Moduli i Finaces BTech. Fiskalizim sipas kerkesave te ligjit me subjekte te autorizuara si mirembajtes Gjenerimi i Bilancit dhe PASH ne çdo moment dhe ne kohe reale Menyre e thjeshte dhe interaktive e krijimit te raporteve financiare nga vete perdoruesit e Finances
 • Fiskalizim sipas kerkesave te ligjit me subjekte te autorizuara si mirembajtes
  Gjenerimi i Bilancit dhe PASH ne çdo moment dhe ne kohe reale
  Menyre e thjeshte dhe interaktive e krijimit te raporteve financiare nga vete perdoruesit e Finances
  Perdorimi I Dimensioneve Financiare ne gjenerimin e analizave te detajuara (Analysis View)
  Account Schedules per monitorimin financiar te planit te llogarive, buxheteve, llogarive te cash-it dhe tipeve te kostovene raportet financiare
  Multi Currency. Lejon menaxhimin me shume monedha. Perditesimi automatik i kursit te kembimit me Banken e Shqiperise
  Barazimi automatik i Bankave (Bank Statements) me faturat e hapura te sistemit
  Aplikimi automatik ne fature dhe artikuj te kostove indirekte (taksa te ndryshme, transporti, etj)
  Vleresim i specializuar i kostove, te ardhurave dhe fitimit ne modulin e Cost Accounting
  Mundesi per krijimin e kompanise se konsolidimit per grup kompanite
  Menaxhim i automatizuar i parapagimeve ne aspektin kontabel
  Menaxhim i avancuar i Aseteve Fikse ne me shume se nje liber asetesh.
  Amortizimi automatik, meanxhimi i mirembajtjeve te asetit dhe sigurimit te tij.
  Menaxhimi i penaliteteve te vonesave ne pagese ne menyre automatike dhe dergimi automatik i emaileve tek klientet. Parashikimi i pagesave ne vonese nepermjet AI
  Menaxhimi I KPI-ve dhe Buxheteve
  Ndefaqesimin me sisteme te ndryshme pagesash si Paypal
  I lidhur me Power BI per te pasur raportet me te detajuara ne kohe reale
Shitje direkt nga Outlook me BTech dhe Business Central
Apklikacioni BTech per Shitje dhe Distribucion
 • Menaxhim fleksibel i çmimeve dhe zbritjes per klientet individuale dhe grupin e konsumatoreve
  Indikatoret e çmimit ne faturat e shitjes per te patur nen kontroll gjithnje marzhin e fitmit
  Menaxhimi automatik i penaliteteve sipas termave kontraktuale
  Menaxhim i marreveshjeve tregtare
  Konfigurimi i skemave dhe procese te aprovimit ne menaxhimin e limiteve dhe çmimeve.
  Menaxhimi i korrespondences se  Shitjeve me email nepermjet Outlook
  Integrimi me Module te CRM
  Integrimi me Module te E-commerce
  Integrimi me DevPOS per fiskalizimin automatik te faturave
  Integrimi me aplikacionin BTech te Shitjeve dhe Distribucionit te Agjenteve ne formatin Online/Offline

  Aplikacioni BTech per shitje dhe distribucion online dhe offline, I aksesueshem nga cdo browser dhe gjithashtu ne versionin Android

  Funksionalitete kryesore jane:

  Krijimi i Urdherave te Shitjes, leshimi, postimi dhe printimi i faturave
  Menaxhimi i Kthimeve me Lot apo Serial
  Aksesimi i dokumentave te postuar
  Menaxhimi i vizitave ne terren me GeoLocation
  Skanimi i Barkodeve
  Transferimi i Aseteve dhe printimi kontratave te qiradhenies
  Menaxhimi i transferimit te Inventarit
  Raporte te ndryshme dhe statistikat e realizmeve ditore te agjentit
Blerjet - Zinxhiri i furnizimit nga BTech
 • Parashikoni kohen me te mire per te rimbushur stokun nepermjet AI
  Pamje e plote e inventarit midis magazinave
  Menaxhon procesin e prokurimit dhe blejeve duke vleresuar furnitorin me te mire
  Sugjeron rimbushjen inventarit duke marre parasysh sasite aktuale, kerkesat e ardhshme dhe disponueshmerine
  Menaxhon Variantet, Atributet, Kategorite e Artikujve, SKU-te.
  Shperndan automatikisht kostot shtese neper artikuj
  Gjurmon artikujt me Lot/Skadence dhe Serial/Garanci
  Menaxhimi i Limiteve ne blerjet dhe konfigurimi i nivele te aprovimit
  Leximi optic i faturave me teknologjine OCR per krijimin automatik te faturave te furnitoreve

BTech one stop shopi per zgjidhjen dixhitale te biznesit tuaj.

Zgjidhje te personalizuara per te gjitha bizneset e mesme dhe te medha

Logo BTech. Kompania Nr. 1 ne Shqiperi per dixhitalizimin e biznesit tuaj